Reklamace

Reklamace

REKLAMACE VÝROBKU – základní informace pro zákazníky:

Přestože Vám v našem e-shopu nabízíme pouze zboží výborné kvality, může se stát, že dojde ke skryté vadě materiálu nebo technologie. Za tuto případnou nepříjemnost se Vám předem velice omlouváme a níže uvedenými informacemi Vám chceme pomoci v případě řešení reklamace.

 • Záruční doba u spotřebního zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci.
 • Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k případnému zamítnutí reklamace.
 • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího uplatnění - doručení do K.Tverytnieve.
 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na odstranění vady.
 • Jde-li o vadu neodstranitelnou, má kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) nebo výměnu věci.
 • Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, která je závislá na intenzitě používání, způsobu a kvalitě ošetřování.
 • Vady vzniklé poškozením, nesprávným ošetřováním, nevhodně zvoleným typem nebo nesprávnou velikostí, nemohou být předmětem reklamace.
 • Zakoupení zboží je kupující povinen prokázat pokladním dokladem, daňovým dokladem nebo záručním listem. U zboží, ke kterému byl vystaven daňový doklad stačí uvést jeho číslo.
 • Jak postupovat při reklamaci výrobku:

  • Reklamované zboží zašlete prosím na adresu: Kseniia Tverytnieva, Gagarinova, 515/32, Karlovy Vary, 360 20.
  • Do balíku přiložte kopii daňového dokladu nebo alespoň jeho číslo.
  • Popište vadu, kvůli které zboží reklamujete.
  • Uveďte Vaše jméno, adresu a číslo Vašeho účtu, kam chcete zaslat peníze v případě, že se bude jednat o neodstranitelnou vadu.
  • Zároveň prosím uveďte Váš e-mail a telefonní číslo, abychom Vás mohli informovat o přijetí a průběhu reklamace.